Quan hệ đối tác duy nhất

Quan hệ đối tác duy nhất

AngelBiss nhanh chóng mở rộng các nhà phân phối trên toàn cầu kể từ năm 2017. Dưới đây là một số nhà phân phối duy nhất.

Đối với máy tập trung oxy:

India
Iraq
Malaysia
Thailand
Nepal

Ấn Độ

Iraq

Malaysia

nước Thái Lan

Nepal

Máy hút

Thailand
Pakistan
Iraq

nước Thái Lan

Pakistan

Iraq

Phân phối chiến lược

India
Iraq
Malaysia
Netherlands
Ukraine

Ấn Độ

Iraq

Malaysia

nước Hà Lan

Ukraine