Nhóm AngelBiss

Sơ đồ liên doanh toàn cầu của Tập đoàn AngelBiss 2020-2030

 

AngelBiss Healthcare Inc, Hoa Kỳ

AngelBiss Healthcare Ltd, Đức

AngelBiss Medical Technology Sdn Bhd, Malaysia / Singapore

AngelBiss Medical Technology Co., Ltd, Trung Quốc

AngelBiss Medical Technology Pvt Ltd, Ấn Độ

AngelBiss Medical Technology Ltd, Kenya

AngelBiss Medical Technology Ltd, Tukey

 

Chào mừng đến với AngelBiss, tham gia với chúng tôi ngay bây giờ!