Aquatec

  • Oxygen Generator Aquatec

    Máy tạo oxy Aquatec

    Giải pháp thiết bị tạo oxy AngelBiss trong ứng dụng thủy sinh Đây là nguồn oxy an toàn và đáng tin cậy nhất có thể được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản và có thể thay thế bất kỳ nguồn cung cấp oxy nào khác. Hàm lượng oxy trong nước đủ, có lợi cho sự phát triển của cá và Giảm số lượng vi khuẩn, do đó cải thiện năng suất của cá và cải thiện sức khỏe tổng thể của cá. Hàm lượng oxy cao rất quan trọng đối với nuôi trồng và sản xuất cá.