Máy hút sử dụng tại nhà

  • Aspirator Averlast-25B

    Máy hút mùi Averlast-25B

    Máy Hút Bụi Di Động AngelBiss có thể được sử dụng để chăm sóc tại nhà. Máy có kích thước nhỏ và rất nhẹ. Và nó rất đơn giản và dễ dàng để vận hành nó.
  • Aspirator Averlast 20

    Máy hút mùi Averlast 20

    Máy Hút Bụi Di Động AngelBiss có thể được sử dụng để chăm sóc tại nhà. Máy có kích thước nhỏ và rất nhẹ. Và nó rất đơn giản và dễ dàng để vận hành nó.