Thành tựu AngelBiss thực hiện năm 2019

Công nghệ
Đăng ký bằng sáng chế số 1-Hơn 18 bằng sáng chế mới cho máy tạo oxy và máy hút
Số 2-Máy tập trung oxy 5L sao lưu bằng pin đầu tiên trên thế giới đạt 93%
Máy tập trung oxy 5L thử nghiệm số 3 trên Tây Tạng 15000ft đạt 93%
Máy hút số 4 có thể sạc lại trong 3 giờ
Máy tạo oxy áp suất cao số 5-20psi đạt 95%
Máy tạo oxy cao áp số 6-90psi đạt 95%
Máy tập trung oxy 4bar dòng chảy kép No.7-60LPM đạt 95%

Sự kiện
Mở rộng nhà máy số 1-địa điểm mới
Số 2-Đạt chứng nhận ISO13485: 2016 mới thông qua TUV-SUD
Số 3-Đạt chứng nhận CE mới thông qua TUV-SUD
Số 4-Đơn đăng ký Doanh nghiệp Sáng chế Quốc gia
Số 5-Dịch vụ nội địa tại chỗ cho nhập khẩu Malaysia
Số 6-Dịch vụ địa phương tại chỗ cho nhập khẩu Nepal


Thời gian đăng: 19-08-2020