Công nghệ & Sản xuất

Các chứng nhận bằng sáng chế mà AngelBiss đạt được trong những năm gần đây:

Tên mô hình tiện ích: Một thiết bị hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn cho máy tạo oxy

Số bằng sáng chế: ZL201921409276.x Ngày công bố cấp phép: 23 tháng 6 năm 2020

 

Tên mô hình tiện ích: một giá đỡ cho chai làm ẩm

Số bằng sáng chế: ZL201921409624.3 Ngày công bố cấp phép: 23 tháng 6 năm 2020

 

Tên mô hình tiện ích: một bộ giảm thanh cho máy tạo oxy

Số bằng sáng chế: ZL201821853928.4 Ngày công bố cấp phép: 26 tháng 7 năm 2019

 

Tên thiết kế: thiết bị hút điện

Số bằng sáng chế: ZL201730552460.x Ngày công bố cấp phép: 29 tháng 6 năm 2018

Số bằng sáng chế: ZL201730552466.7 Ngày công bố cấp phép: 29 tháng 6 năm 2018

 

Tên mô hình tiện ích: một hệ thống hấp phụ tích hợp của máy tập trung oxy rây phân tử

Số bằng sáng chế: ZL201320711652.7 Ngày công bố cấp phép: 18 tháng 6 năm 2014

 

Tên mô hình tiện ích: một cấu trúc nắp đáy của hệ thống hấp phụ

Số bằng sáng chế: ZL201320515904.9 Ngày công bố cấp phép: 26 tháng 2 năm 2014

 

Tên mô hình tiện ích: Một cấu trúc nắp cuối tích hợp cho tháp hấp phụ

Số bằng sáng chế: ZL201320548682.0 Ngày công bố cấp phép: 12 tháng 2 năm 2014

Các đơn xin cấp bằng sáng chế thành công cũng khuyến khích chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho nhiều người tiêu dùng hơn.

Sản xuất

AngelBiss có dây chuyền lắp ráp khác nhau cho các sản phẩm mô hình khác nhau với hệ thống vận hành tiêu chuẩn. Trước khi sản xuất, mọi nguyên liệu đều được IQC kiểm tra và lựa chọn nghiêm ngặt. Và trong quá trình lắp ráp, mọi quy trình lắp ráp đều được kiểm tra nghiêm ngặt, và chất lượng sản phẩm cũng được kiểm tra nghiêm ngặt bởi bộ phận kiểm tra chất lượng. Các nhà điều hành làm việc nghiêm ngặt theo Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn. Tất cả Quy trình sản xuất tuân thủ các tài liệu quốc tế ISO.